Тематски дан „Другарство“

У оквиру Тематског дана „Другарство“, ученици 4.разреда (Илићево) снимали су емисију „Другарство“на основу датих теза:

1.Право, искрено, трајно другарство

2.Уништавање другарства, лажно другарство

3.Особине људи који су добри другови

4.Значај другарства за живот

Ученици су на овај начин развијали способности критичког мишљења, комуникацијске вештине, богатили речник и имали прилику да искажу стечена знања на претходним часовима.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSyNYfc_cJM&t=3s&fbclid=IwAR2j1B3RnYBQ8fvbW_ekGxJh5jTYf8DZfqxodME-KeX__Sao0cVPyydHE0Q

 

Учитељица: Ивана Милошевић