Чувајмо своје здравље

ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“

I/1 Илићево,учитељица Неда Миловановић

ПРЕДМЕТ: Свет око нас

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Чувајмо своје здравље (утврђивање)

ЦИЉ ЧАСА: Проширивање знања о начину одржавања личне хигијене; Проширивање знања о здравој исхрани; Развијање позитивних навика за очување здравља; Развијање одговорног односа према себи и окружењу; Схватање значаја лекарског прегледа, као и прегледа код стоматолога.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: Разговор са лекаром опште праксе, др Стефаном Јаковљевићем.

У понедељак, 22.10.2018. године, на часу Света око нас, угостили смо др Стефана Јаковљевића. Доктор је са ученицима, кроз занимљив разговор, обновио и проширио знања о очувању здравља. Ученици су радознало постављали питања доктору у вези са темом, а доктор је са задовољством одговарао. Пошто су показали да поседују знања из ове области, ученике је гост наградио пригодним поклонима.

Задовољство овом сарадњом је обострано.

Захваљујемо др Стефану!