Истурено одељење у Илићеву

Зграда школе у издвојеном одељењу у Илићеву састоји се од 4 учионице, наставничке канцеларије, библиотеке и трпезарије. Објекат је окружен великим двориштем и отвореним спортским теренима за фудбал, кошарку и одбојку.

Учионице су опремљене адекватним намештајем и наставним средствима. Услови за рад издвојеног одељења су добри јер је решено питање воде, канализације, грејања, терена за наставу физичког васпитања и других спортских активности . У библиотеци се налазе књиге школске лектире које одговарају узрасту ученика од првог до четвртог разреда. У школи постоји мањи кабинет за информатику опремљен са 6 радних места, 1 рачунар, 1 штампач, 4 телевизора, 2 ДВД-а, 2 касетофона, 1 графоскоп и потребна учила која се користе у настави. Две учионице су климатизоване. Месна заједница је помагала у изградњи школе, довођењу воде, ограђивању дворишта и терена за наставу физичког васпитања. Одељење у Илићеву нема фискултурну салу. Спортски терен изграђен је 1988. године. На почетку школске 2005/06. године, ограђено је школско двориште у оквиру кога се налазе спортски терени за фудбал и кошарку, које омладина насеља користи у поподневним сатима. Кухиња је опремљена шпоретом, фрижидером и неопходним посуђем за расподелу и делимично припремање оброка – ужине за ученике. Хол је довољно простран па се у њему одржавају пригодни програми поводом празника, као и општи родитељски састанци. Након одобрених средстава од Скупштине Града и делимичним финансирањем школе, у јануару 2012. године, уведено је парно грејање у школи у Илићеву, тако да је то једна од најопремљенијих подручних школа на нивоу округа.