Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених

Видео упутство

 • Активности на спречавању уноса корона вируса у школску средину
  – Ученици, наставно и ненаставно особље не долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције
  – Родитељи имају обавезу да свако јутро проверавају телесну температуру својој деци пред полазак у школу и да обавесте одељењског старешину уколико ученик из здравствених разлога мора да изостане са наставе
  – Уколико се у породици појави заражавање вирусом било ученика, било родитеља, родитељи су у обавези да о томе обавесте одељењског старешину
  – Сви запослени су у обавези да проверавају телесну температуру пред полазак на посао
  – Непозната лица не могу улазити у школу без пријаве обезбеђењу школе и уколико добију дозволу за улазак, улазе у стару зграду искључиво до просторија управе школе и са заштитном маском
  – Родитељи или друге особе које доводе децу у школу не смеју улазити у школу, већндецу прате до уласка у школску зграду или до капије школског дворишта, где децу млађег узраста преузимају дежурни учитељи и при том обавезно носе заштитну маску тако да она покрива нос, уста и браду
  – Родитељи не улазе у школу (осим по позиву) и комуницирају са одељењским старешинама путем договорених канала комуникације
 •  Одржавање физичке дистанце
  – У школи се мора одржавати физичка дистанца са другим особама од најмање 1,5 метара
  – У учионицама борави највише до 15 (18) ученика, један ученик седи сам у клупи и настава се за један разред одвија у истој учионици
  – Настава физичког васпитања ће се организовати на отвореном када год је то могуће.
  – У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и у дворишту се не сме стварати гужва
  – Током малих и великих одмора ученици морају одржавати физичку дистанцу.
  Ученици ће проводити велики одмор на отвореном (у школском дворишту), кад год то временске прилике дозволе.
  – У тоалет може да улази онолико ученика колико има кабина и испред тоалета ученици чекају у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра

  – У школи се неће организовати прославе и приредбе, као ни организоване групне посете
 • Ношење маски:
  – Сви запослени у школи у обавези су да носе заштитне маске
  – Ученици су у обавези да носе маске све време боравка у школи: при уласку у школу па све до доласка до своје клупе, приликом одговарања и сваког разговора, прилиом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет
  – Ученици могу одложити маску у периоду када седе у својој клупи и слушају наставу
  – Може се користити било која маска (хирушка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста. Препорука је да ученици имају резервну маску
 • Одржавање личне хигијене:
  – Руке се перу водом и сапуном (у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70 % алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70 % алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљање. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку, обавезно опрати руке водом и сапуном.
  – Руке се перу: пре јела, после одласка у тоалет, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу…), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања), када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба
  – Средства за хигијену и дезинфекцију се морају користити рационално и у складу са препорукама и потребама. Ученици не смеју та средтва да користе за игру и забаву и такво понашање ће бити строго санкцинисано, уз куповање истих од стране родитеља ученика
 • Одржавање хигијене у простору школе:
  – Просторије школе (учионице, ходници и тоалети) ће се појачано чистити и дезинфиковати
  У тоалетима и учионицама ће се налазити течни сапуни
  – Просторије ће се редовно проветравати и држаће се отворени прозори кад год то временски услови дозвољавају
  – Отпад ће се уклањати више пута дневно, по потреби
 • Поступакса при сумњи на постојање респираторне инфекције:
  – При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику ће одмах бити стављена маска и биће смештен у просторију одређену за изолацију. До доласка родитеља о ученику ће бринути једна особа и након одласка ученика просторија ће се дезинфиковати.