НАШИ УЧЕНИЦИ У ПРОЈЕКТУ „Дворска канцеларија-коренсподенција у Српској деспотовини“

                       Ученици наше школе, предвођени наставником историје Оливером Вуковић укључени су у пројекат Дворска канцеларија – коресподенција у средњем веку који финансира Центар за промоцију науке (регионални центри у Крагујевцу и Ужицу).

Циљ пројекта је да ученици стекну знања о последњем периоду владавине деспота Стефана Лазаревића и о писмености тог доба – XIV век (облицима слова, стиловима писања, употреби пера, материјалима за писање, начинима обраћања лицима којима пишемо, употреби уметничких иницијала, цртању минијатура, коришћењу словенских бројева уместо арапских и римских, датирању догађаја по црквеним празницима и од стварања света). Стечена знања ће применити у писању писама појединим историјским личностима и старешинама значајних места средњовековне Србије, где ће, поред знања доћи до изражаја и њихова креативност у осмишљавању приче и тона писма.
Октобар и новембар су предвиђени за писање, а децембар за евалуацију и презентацију – предвиђен је сусрет путем скајпа где ће се ученици упознати и поделити своја искуства. Писма ће се слати поштом, а након сумирања утисака и искустава о радионици биће враћена тиму који је на њима радио. Након тога радови ће бити изложени у холу школе, а затим и у неком простору на нивоу града (писма наше и других школа из Ужица и околине).
Поред школа из Србије, учествоваће и српска школа из Будимпеште (која ће представљати угарског краља Жигмунда). Нашој школи је припала част да оживи трговачки и административни центар БОРАЧ-писаћемо 2 писама..
Иако ће носиоци активности бити ученици који су се пријавили на почетку године: Мина Ковачић, Ленка Поповић, Ема Вранић, Сара Јовановић, Теодора Миловановић и Катарина Јовановић, радионицама ће моћи да се придруже и остали ученици који су заинтересовани да помогну или посматрају.

Надамо се да ће ученици кроз овај пројекат сазнати више о култури коју баштине, и да ће се добро забавити.

 

https://dvorskakancelarija.wixsite.com/korespondencija?fbclid=IwAR1GDw2f1hXSeCm_EX6uYaWfI_Ih3ILQ1tqOTHLuidwu24A1MQKFiLKtxf4