Целодневна настава

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА У ОШ ,,МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ“

Целодневна настава у нашој школи организује се за први и други разред и у њој су присутни  сви облици образовно-васпитног рада.

Настава је организована тако да у одељењу раде два наставника разредне наставе са           подједнаким бројем часова у свим видовима рада са ученицима.

Такође сви домаћи задаци завршавају се у школи.За ученике је предвиђено и слободно време које се користи на веома креативан начин.Један део времена ученици проводе напољу,када то временски услови дозвољавају,а остало време се користи за разне едукативне,друштвене игрице,спортске и забавне активности.

 

АКТИВНОСТИ

  • Долазак у школу између 07:00 и 07 :30 h
  • Доручак у школској трпезарији од 07 :30 до 08 :00 h
  • Први блок наставе до 10 :40 h
  • Слободно време
  • Ручак од 12 :30 h
  • Други блок наставе до 14 :00h
  • Слободно време до 16 h

 

Школа поседује сопствену кухињу у којој се свакодневно спремају разноврсни оброци у складу са узрасним потребама ученика.

 

Слободно време :

– Организују се различите радионице едукативно-забавног карактера.

Преко спонтаних игара и разноврсних тема у оквиру тих радионица (музичка,ликовна,драмска,рецитаторска) ученици успешно развијају своје потенцијале.

-Учионице су опремљене савременим наставним средствима и свака има интернет конекцију тако да је ученицима омогућено гледање ТВ програма,едукативних дечјих емисија,цртаних филмова итд.

-Свакодневни боравак напољу уз стални надзор учитеља.

Такође свака учионица опремљена је ормарићима у које ученици одлажу своје ствари.

 

Наша досадашња искуства потврђују да су ученици који похађају целодневну наставу самосталнији јер науче да воде рачуна о својим стварима,одлажу их у ормариће,самостално развијају хигијенске навике и оно што је веома важно омогућена је вршњачка едукација.   Такође пружа много веће могућности за индивидуалан рад са ученицима што омогућава да се деца активније укључе у рад и постигну бољи резултати.