Секције

„Еколошко- естетска секција“ ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“

Од септембра 2017. године  у  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ почела је са радом „Еколошко- естетска секција“.

Чланови секције су ученици свих узрасних доби, од првог до осмог разреда.

Наставници који су задужени за рад ове секције су: Данијела Димитријевић, Верица Павић, Тања Станојковић, Марија Карајић, Даниела Вранић, Љубица Николић, Војислав Илић, Мануела Микићевић Стојковић, Јасмина Ђорђевић, Ивана Ђорђевић, Иван Младеновић.

Поштујући циљеве одрживог развоја, са еколошким образовањем се мора почети са најмлађим ученицима како би се перманентно развијала свест о обновљивости природе. Ученике треба подстицати да личним ангажовањем дају допринос у том смислу.

Основни циљ секције је бољи однос према природи и животној средини.

Упоредо са развојем еколошке свести, код ученика је потребно развијати естетску интелигенцију.

Планиране активности којима ће се остварити циљеви односе се на:

  • израда предмета од рециклираног материјала и украшавање учионица и простора у холовима школе продуктима рада;
  • израда маски на тему екологије и презентација радова;
  • израда плаката на тему ,, Вода“,  украшавање учионица и простора у холовима школе продуктима рада;
  • чишћење дворишта;
  • садња цвећа и  другог растиња;
  • израда предмета од еколошких материјала и украшавање свих учионица предметима направљеним по истом моделу