Јавне набавке 2018. година

Јавна набавка осигурање имовине

4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

2 Odluka-dodela

2 Odluka-dodela[859]

Јавна набавка настава у природи

Јавна набавка настава у природи -1.разред

3 poziv za podnosenje ponuda nastava u prirodi I razred

2 konursna dokumentacija nastava u prirodi I razred

Јавна набавка настава у природи -2.разред

2 konursna dokumentacija nastava u prirodi II razred[501]

3 poziv za podnosenje ponuda nastava u prirodi II razred[500]

Јавна набавка настава у природи -3.разред

2 konursna dokumentacija nastava u prirodi III razred[503]

3 poziv za podnosenje ponuda nastava u prirodi III razred

Јавна набавка настава у природи -4.разред

2 konursna dokumentacija nastava u prirodi IV razred

3 poziv za podnosenje ponuda nastava u prirodi IV razred

Јавна набавка ХТЗ опреме

4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru- I partija[495]

2. Odluka o dodeli – I partija[494]

4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru- II partija[497]

2. Odluka o dodeli – II partija[496]

Јавна набавка намирница

2 KONKURSNA dokumentacija -namirnice. 04.04

3 poziv za podnosenje ponuda -namirnice

6 ODLUKA o dodeli ugovora za namirnice

Јавна набавка сервисирања рачунара

2 Odluka o dodeli ugovora za servisiranje računara

4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Јавна набавке канцеларијског материјала

2 Odluka-dodela -IV partija

4. Obavestenje o zakljucenom Ugovoru za partiju IV, kancelarijski materijal

Јавне набавке електричне енергије

2. Odluka-dodela

4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Јавна набавка тонера

2. Odluka-dodela

4. Obavestenje o zakljucenom ugovoru- novi toneri

Екскурзије ученика 1-6 разред

8 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 1 raz.

8 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 2 raz.

8 Obavestenje o zakljucenom ugovoru 3 raz.

Позив за подношење понуда за екскурзије од 1-ог до 6-ог разреда

poziv za podnosenje ponuda ekskurzije I-VI

Конкурсна документација

konkursna dokumentacija ekskurzije I-VI

Позив за подношење понуда за екскурзије 7-ог разреда

3 poziv za podnosenje ponuda ekskurzije VII razred 2018

2 konkursna dokumentacija ekskurzije VII razred 2018[491]

Конкурсна документација

2 Izmenjena Konkursna dokumentacija ekskurzije VII razred 2018[922]

3 poziv za podnosenje ponuda ekskurzije VII razred 2018[490]

Позив за подношење понуда за екскурзије 8-ог разреда

2 poziv za podnosenje ponuda VIII r. ekskurzije

Конкурсна документација

3 konkursna dokumentacija okvirni VIII r ekskurzija

Јавна набавка књига за одличне и награђиване ученике

4 Obavestenje o zakljucenom ugovoru

2.Odluka-dodela

Јавна набавка-мобилна телефонија

5. Obavestenje o zakljucenom ugovoru[493]

2. Odluka-dodela[492]