Финансијски план и извештаји

Финансијски извештај за 2022. годину


Одлука Школског одбора о прихватању Финансијског извештаја за 2022. годину


Финансијски план за 2023. годину