Стварамо заједно

Актив страних језика и чланови Тима за међупредметне компетенције представили су два пројекта на акредитованој трибини „Стварамо заједно“ у Првој крагујевачкој гимназији.

На конкурсу лепих ваннаставних активности „Стварамо заједно“, у организацији Школске управе Крагујевац и Центра за стручно усавршавање, и ове године, као и претходне 4, за јавну презентацију одабрана су два угледна часа / пројекта нашег Тима за међупредметне компетенције „Мултикултуралност кроз кухиње света“ и Актива страних језика „Европска недеља језика- посвећена обележавању 26. септембра -Европског дана језика“. Пројекти су 13.04.2024. године јавно представљени у Првој крагујевачкој гимназији на акредитованој трибини и биће објављени у „Збирци примера добре праксе“ Школске управе Крагујевац, у којој ће се поред наших имена наћи имена свих колега и колегиница, који су нас подржали и помогли да се ови пројекти реализују.