Јавне похвале

Одлуком Наставничког већа, одржаног 26. 06. 2020.год. јавно се похваљују следећи ученици за постигнут одличан успех из свих наставних предмета и примерно владање.

Јавне похвале 2019/20