НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ

Одлуком Наставничког већа одржаног 10.06.2020. јавно су похваљени следећи ученици за постигнут одличан успех из свих предмета и примерно владање.

Вукове дипломе 8.