РЕЧ ДИРЕКТОРА

Почетак школске 2021/22.године

Поштовани родитељи,други законски заступници,

Како је најављено у медијима, ову школску годину почињемо у редовном режиму рада са
уобичејеном организацијом, што значи да радимо у сменама.
Од 01.септембра – непарна смена почиње у 8 сати (I, III, V, VII разред) а парна од 14 сати (II,
IV, VI, VIII разред). Сви ученици свакодневно долазе у школу, нема поделе одељења на
групе.Час траје 45 минута.
Верујем да сви делимо задовољство оваквом одлуком и да се радујемо повратку у школу
какву најбоље познајемо и највише волимо.
Ипак, епидемијска ситуација налаже да се не опуштамо, да и даље  будемо опрезни и
поштујемо прописане мере како бисмо пре свега сачували здравље и што дуже ишли у школу
регуларно.
Стручним упутством Министарства предвиђена су три модела рада у овој школској години:
 I модел – Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад
 II модел- Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни ради наставу на
даљину у организацији школе
Промена у односу на прошлогодишњи модел је да би ученици 5.и 6. разреда ишли у школу
свакодневно, а ученици 7. и 8. разреда би се смењивали по данима.
 III модел-Настава на даљину у организацији школе
Од 01.септембра 2021.године наша школа ради по I моделу!!!
Модели ће се примењивати на основу сагледавања карактеристика и ширења епидемије и
обухвата вакцинацијом на нивоу града. Одлуку о промени модела наставе доноси Тим за
школе састављен од лекара и представника школског система, на основу података о броју
заражених.

Школа ће предузети све мере да се ризици по здравље сведу ма минимум. План мера
заштите биће презентован ученицима и вама, на родитељским састанцима посредством
одељењских старешина или електронским путем.

Срећан почетак школске године, са жељом да будемо здрави и успешни!

Мр Драган Павловић, директор школе