Јавни час: „Бука је брука“

Аутор: Наташа Милинковић, наставница физике

У среду, 14. децембра, у амфитеатру Основне школе ,,Станислав Сремчевић“ одржан је јавни час под називом ,,Бука је брука“. Овај јавни час представљао је презентацију спроведеног пројекта са ученицима осмог разреда на тему буке.
Пројекат је паралелно реализован у четири крагујевачке школе који су водиле наставнице физике:
ОШ ,,Станислав Сремчевић“, (Светлана Мијаиловић)
ОШ ,,Живадинка Дивац“, (Светлана Мијаиловић)
ОШ ,,Свети Сава“. (Соња Савовић)
ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“, (Наташа Милинковић)
Реализован је у међупредметној корелацији. За добро урађен и реализован пројекат неопходна су и знања из биологије, музичке културе, енглеског језика и информатике.
Затим су резултати ученичких радова обједињени у један заједнички, јавни час. Нашу школу је представљало одељење 8/1.

Час је протекао у изванредној атмосфери. У првом делу су кроз презентацију ученици приказали карактеристике звука, звучне изворе, како чујемо, објаснили појам буке, изворе буке и како бука утиче на здравље људи. Затим је уследило презентовање резултата мерења буке које су ученици добили мерећи буку у школи – на часу, великом и малом одмору, сали за физичко, а такође, бука је мерена у близини школа у јутарњим и поподневним сатима на различитим локацијама. Ученици су били у прилици да упореде јачину буке на часовима, одморима, различитим локацијама и деловима града, упознају гледаоце са штетним утицајем буке на здравље и квалитет живота људи као и о дуготрајним последицама по здравље. На самом крају су истакнуте идеје у вези са тим како би смо могли да утичемо на смањење буке у свакодневном животу. Овај пројекат је пример добре праксе како међусобна сарадња и подршка међу наставницима различитих школа може бити веома корисна, а на задовољство и ученика и наставника остане у изузетно лепом сећању и нади да ће учесници пројекта утицати на смањење буке у нашој животној средини.