Форум театар „Представа на француском“

У понедељак, 17. октобра 2022. године ученици 5. разреда (Мата, Дуња, Нађица, Нина, Марица, Маша, Пајче, Анђела и Мими) су извели представу *форум-театра* на тему инклузије „Представа на француском“, за своје вршњаке петаке, који су форумовали (смишљали решења како да „разоружају“ насилника, помогну жртви и анимирају посматраче да делују док је проблем у фази догађаја – дешава се неком другом, пре него што постане доживљај – догоди се нама). Водитељке форум-театра су биле Невена Митрић Булатовић, наставница српског језика и Светлана Андријанић, учитељица.