Упис првака

Република Србија

Основна школа

„Милутин и Драгиња Тодоровић“

Крагујевац

дел.бр.  308 од 26.02.2018 године

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У ВЕЗИ УПИСА УЧЕНИКА У  I  РАЗРЕД

школске 2018/2019. године

 

 

Упис у први разред школске 2018/2019. године обавезан је за децу која до до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година /деца рођена од 01.03.2011. године до краја фебруара 2012. године/.

Деца која до почетка школске године пуне од 6 до 6 и по година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријаве психологу школе за проверу спремности за упис у школу.

У школу може да се упише и дете старије од 7 година и 6 месеци ако се због болести или других оправданих разлога није уписало.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев родитеља а у складу са просторним могућностима школе.

Писмени захтев /образац се добија код секретара или помоћника директора/.

 

 

          Потребна документација за упис детета у школу:

  • извод из матичне књиге рођених детета,
  • доказ о здравственом прегледу од изабраног педијатра,
  • потврда од стоматолога /санирање сталних зуба/,
  • доказ о пребивалишту детета,
  • уверење о похађању предшколског програма /доставља се по завршетку предшколског програма, односно по издавању уверења/

 

Школа врши евидентирање ученика за упис и без комплетне наведене документације, а родитељ/старатељ је дужан да допуни документацију одмах по добијању исте.

 

Секретар,

 

________________

Гордана Марковић