Штрумпфастична представа о Светом Сави

Аутор: Ивана Милошевић, учитељица

Угледни час: Ваннаставна активност (драмска секција)

Ученици 1/4 и 4/4 извели су Штрумпфастичну представу о Светом Сави свим одељењима ученика млађих разреда.
Учитељице Светлана Андријанић и Ивана Милошевић