Представа на француском језику

У понедељак, 7. новембра 2022. године ученици 5. разреда (Мата, Милица, Нађа, Миња, Марица, Нина, Пајче, Ана и Мими) су извели представу ФОРУМ-ТЕАТРА на тему инклузије „Представа на француском“, за ученике 6. разреда, који су форумовали (смишљали решења како да „разоружају“ насилника, помогну жртви и анимирају посматраче да делују док је проблем у фази догађаја – дешава се неком другом, пре него што постане доживљај – догоди се нама).

Водитељке форум-театра су биле Ивана Николов, наставница немачког језика и Светлана Андријанић, учитељица.