Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу

Међународни дан борбе против вршњачког насиља у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ обележен је активностима чији су носиоци били чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Ученичког парламента.

Ученици првог разреда су добили флајере са пригодним текстовима који упућују на лепо понашање, другарство и солидарност.

Свим  осталим ученицима у школи, представници Ученичког парламента, обучени у розе мајице,  поделили  су поруке са мислима познатих писаца, које  промовишу  позитивне вредности: доброту, пријатељство, толеранцију, солидарност…

Поједина одељења , као што је  III1 у издвојеном одељењу у Илићеву,  организовали су додатне активности.   Сви ученици су обукли  розе мајице и ставили розе беџеве које су сами направили . Од   папира розе боје направили су ,,солитер “ под називом ,, Породица“,  који су украсили својим цртежом са поруком ,, Ми смо породица вршњака“.

Пуштањем розих балона у школском дворишту ученици су послали поруку  да је најважније  да се сваки вид насиља пријави ,потражи помоћ  старијих особа и да желе да, као и до сада, њихова школа буде место  где влада другарство, разумевање,поштовање,  толеранција и пријатна комуникација.