Обавештење

Република Србија

ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“

Ул. Саве Немањића бр. 2

Крагујевац, 34000

Тел/факс: 034/304-205, 034/304-206, 034/332-712

е. пошта: osmdt@mts.rs

интернет страница: www.mdt.edu.rs

Поштована децо,ђачки родитељи и запослени,

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, која је ступила на снагу 15.03.2020.године наша школа неће радити од понедељка 16.03.2020. године.

Данас очекујемо потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину.

Директор школе и наставници  извршиће потребне припреме и обавестити ученике и њихове родитеље/законске старатеље о начину организовања наставе на даљину.

У том смислу,мањи број запослених ће долазити у школу по позиву, ради координације а сви наставници ће своје радне обавезе у највећој мери обављати од куће!

 Извесни процеси су заустављени и ограничени али заједничким напорима,добром координацијом и синхронизованим акцијама морамо допринети да се актуелна кризна ситуација предупреди а њене последице ублаже.

 

 Драге колегинице и колеге,

 Истицали смо Тимски рад као јачу страну наше школе. Изнуђена али изазовна прилика да то потврдимо на делу ефикасним деловањем сваког појединца као члана ТИМА ШКОЛЕ „МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ“

Електронска пошта,телевизија и друштвене мреже биће наша веза, од данас до изласка из кризе.

 Све Вас позивам на посвећено,савесно и одговорно деловање у насталим околностима!!!

 

У Крагујевцу                                                                                Директор,мр Драган Павловић

16.03.2020.