Обавештење за ученике и родитеље

Поштовани ученици и родитељи,

С обзиром да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19,  добијено је додатно упутство  за организацију рада и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године, а  у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених.

Обавештавамо вас  да ће се образовно-васпитни рад у другом циклусу остваривати путем наставе на даљину по првом  предложеном нивоу (преко система за управљање учењем) и путем Јавног медијског сервиса Србије.

Образовно-васпитни рад на даљину ће се остваривати у реалном времену, по важећем распореду часова, са почетком од 14 сати.У то време ученици имају обавезу активног учећа у раду.Наставници ће у Ес дневнику водити евиденцију присуства ученика часу путем наставе на даљину.

Прилог распоред звоњења:

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА за II смену

 

  1. час 14:00 – 14:30
  2. час 14:35 – 15:05
  3. час 15:25 – 15:55
  4. час 16:00 – 16:30
  5. час 16:35 – 17:05
  6. час 17:10 – 17:40

 

Закључивање оцена  на крају првог полугодишта обавиће се на основу свих оцена, како током досадашње наставе, тако и током наставе на даљину.

Уколико ученици буду сматрали да предлог закључне оцене није одговарајући и има елемената за већу закључну оцену, могу да изузетно одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера у периоду oд 14-18.12.2020.године.Пријављују се одељењском старешини.

Заједничким трудом доћи ћемо до успешне реализације ипланираних активности и знања ученика, што нам је свима најважнији циљ.

Стручна служба школе

30.11.2020.                                                                                       Директор школе:

Мр Драган Павловић