Интеркултурна компетенција

Аутор: Ана Симић Милосављевић, наставница енглеског језика

Полазећи од чињенице да језик и култура чине нераздвојиво јединство, 31.10.2023.године ученици су се упознавали са културним специфичностима заједница циљног језика и оспособљавали се за непристрасно и нестереотипно поређење полазне и циљне културе.

Дебата на тему „Non-Serbian holidays- to celebrate or not“ је одржана са циљем подстицања развоја критичког и дивергентног мишљења, културе дијалога и јачања тимског духа. Учесници „Affirmation group“ су били Петар Пантић, ученик 7/2 одељења, Ксенија Прокић и Елена Белоица, ученице 7/1 одељења. Учесницe „Negation group“ су биле Емилија Стефановић, ученица 7/2 одељења, Мила Павловић и Анђелина Светисављевић, ученице 7/1 одељења. Наставница енглеског језика Марија Димитријевић Милошевић је присуствовала дебати у виду „Guest of honour“. Учесници нису упадали једни другима у реч и нису држали дуге монологе . Заступане ставове су образлагали на рационалан начин, не ослањајући се на субјективна мишљења и веровања. Ученици су се припремали за дебату, истраживали и затим то представили кроз аргументе, али могли смо чути и контрааргументе. Закључак дебате ја да треба боље да упознамо своју културу и традицију, уз развој мултикултуралности и интеркултуралности.
Ученице одељења 6/3: Вишња Недић, Николина Стојановић, Исидора Ракић, Мина Којић, Дуња и Лена Радисављевић припремиле су презентације за ученике четвртог разреда, како би им дочарале и направиле поређење обичаја слављења три празника на три говорна подручја : на српском говорном подручју- Свети Лука, на енглеском- Halloween и на немачком- Allerheiligen (Сви свети). Након презентације четвртаци су цртали и бојили појмове за које су чули током презентације и записали најинтересантније термине.

Марија Димитријевић Милошевић-наставница енглеског језика
Тијана Мијатовић Радомировић- наставница немачког језика
Ана Симић Милосављевић-наставница енглеског језика