Еко школа

 

Еко школе су међународни програм развоја еколошког образовањa и образовања за одрживи развој у школама.Циљ Eко школа је подићи свест учесника наставног процеса о одрживом развоју кроз школске активности.Овај програм је систем награђивања школских установа на локалном, државном и међународном нивоу.

Интелектуални власник међународног програма Еко школе је FEE (Foundation for Enviromental Education), чији је једини овлашћени представник и национални члан организација „Амбасадори одрживог развоја и животне средине”.У Републици Србији међународни програм „Еко школе” подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја „као пројекат који има за циљ заштиту животне средине и промовисање образовања за одрживи развој”.

Основна школа Милутин и Драгиња Тодоровић је од ове школске године, 2017/2018, покренула поступак добијања статуса Екошколе, што је било у складу са циљевима које смо поставили својим  Школским развојним планом. Одмах смо прешли на конкретне активности: упознали смо Наставничко веће школе са програмским корацима. Добили смо подршку Општине  Крагујевац . Изабрали смо чланове Одбора Еко школе кога сачињавају: Драган Павловић(директор),Снежана Рајовић (координаторкапрограма, проф.хемије), Верица Павић (проф. биологије), Ана Павловић(наставник раѕредне наставе),Анђелка Армуш (проф. (проф. ликовног),Мирјана Милановић, (техничко особље)Голуб Гребовић(техичко особље),Јасмина Предојевић Симовић (локалназаједница –Изабрани су чланови Еко патроле, а то су ученици Основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕЦИКЛАЖЕ – 17. МАЈ

Акција сакупљања лименки траје до краја маја.