УПУТСТВА ЗА ДАЉИ РАД УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА

 

 

 

Република Србија

ОШ „ Милутин и Драгиња Тодоровић “

Саве Немањића бр.2

34 000 Крагујевац

mail: osmilutinidraginjatodorovic@gmail.com

 

 

Поштоване колеге,

 

У складу са Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 у вези Остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину и увођења ванредног стања налажем следеће активности:

Одељењске старешине су у обавези да свакодневно утврђују број ученика који прате едукативни ТВ програм и ту евиденцију чувају.

 Одељењске старешине су у обавези да свакодневно воде евиденцију о здравственом стању ученика. Уколико имате сазнања да у вашем одељењу има оболелих ученика (све врсте респираторних инфекција), информацију одмах доставити школи на мејл osmdt@mts.rs.

 Сви наставници су у обавези да израђују недељне Оперативне планове. Модел табела је у прилoгу. Табеле попунити до петка за следећу радну седмицу и послати на школски мејл. Приликом слања Оперативних планова именовати документ : ПРЕДМЕТ_РАЗРЕД  (нпр. МАТЕМАТИКА_5.doc) .

Учитељи (координатори Одељењских већа) шаљу један документ на нивоу сваког разреда (нпр. ПРВИ РАЗРЕД. doc).

 Оцењивање ученика ће се вршити формативно, у складу са Правилником, бележиће се подаци о напредовању. Сумативно оцењивање ће се вршити по наставку школске године, а у складу са вођеном евиденцијом.

У допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја имате понуђене различите стратегије рада са децом. Трудите се да на све понуђене и могуће начине укључите децу у рад и учење.

Сви наставници су у обавези да се придржавају наведеног упутства имајући у виду да је одељењски старешина дужан да води рачуна о равномерној, дневној и недељној, оптерећености ученика.

Прилог:Табела за писање недељних оперативних планова који се шаљу школи!!!

 

С поштовањем,

У име Тима школе за кризне ситуације,

У Крагујевцу

Директор школе,

мр Драган Павловић

17.03.2020.