У вези уписа ученика у 1.разред

Република Србија

Основна школа  „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац

дел.бр.  131/1 од 01.04.2019 године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 У ВЕЗИ УПИСА УЧЕНИКА У  I  РАЗРЕД

школске 2019/2020. године

Обавештавају се родитељи да је Основна школа „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу, почела да врши пријем захтева за упис деце у I разред основне школе.

Упис у први разред школске 2019/2020. године обавезан је за децу која до до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година /деца рођена од 01.03.2012. године до краја фебруара 2013. године/.

 

Деца која до почетка школске године пуне од 6 до 6 и по година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријаве психологу школе за проверу спремности за упис у школу.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев родитеља а у складу са просторним могућностима школе.

Писмени захтев/образац се добија код секретара или помоћника директора.

 

          Потребна документација за упис детета у школу:

  • доказ о здравственом прегледу од изабраног педијатра,
  • потврда од стоматолога /санирање сталних зуба/,
  • уверење о похађању предшколског програма /доставља се по завршетку предшколског програма, односно по издавању уверења/

 

НАПОМЕНА:

Податке из Извода из матичне књиге рођених и потврду о пријави пребивалишта, школа ће прибавити електронским путем.

За прибављање наведених података, потребан је ЈМБГ детета и ЈМБГ родитеља који уписује дете у први разред.

Школа врши евидентирање ученика за упис и без комплетне наведене документације /некомплетна из оправданих разлога/, а родитељ/други законски заступник је дужан да допуни документацију одмах по добијању исте.

По упису ученика у први разред обавиће се тестирање ученика (испитивање ученика применом стандардизованих поступака).

Секретар,

Гордана Марковић