Администрација

Гордана Марковић,
секретар школе

Нада Срећковић,шеф рачуноводства