Школски одбор

ШКОЛСКИ ОДБОР

Основне школе “Милутин и Драгиња Тодоровић” у Крагујевцу,               

29.11.2018. године

Из реда запослених

1)Драгиша Сретковић-заменик председника

2)Марија Димитријевић-Милошевић

3)Мирка Думић

Из реда родитеља ученика

1)Јелена Поповић

2)Јасмина Петровић

3)Данијела Самчовић

Из реда представника локалне самоуправе

1) Александар Мартинов

2) Гордана Радивојевић

3)Данијела Станишић