Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

pravilnik_o_bližem_uređivanju_postupka_javne_nabavke_2015

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

 Јавне набавке
ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА
У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012 и14/2015) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу.

На овај начин ће се објављивати измене и допуне конкурсне документације и слично.

телефон за информације:

034/304-205, 034/332-712

Адреса – Саве Немањића бр. 2

РАДНО ВРЕМЕ: сваким радним даном од 8:00 до 14 сати.