Школски одбор

Аутор: Марија Димитријевић Милошевић, координатор Тима за сајт школе

Школски одбор основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу 

Решење о именовању чланова Школског одбора од 12. маја 2022. године

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
  1. Драгиша Сретковић-заменик председника
  2. Данијела Вранић
  3. Марија Димитријевић Милошевић
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА УЧЕНИКА
  1. Јелена Шебековић
  2. Ката Јокић
  3. Владимир Панић
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
  1. Милутин Ћировић
  2. Горан Милетић
  3. Загорка Максимовић