Школски одбор

Школски одбор основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу,               

29.11.2018. године

Из реда запослених
  1. Драгиша Сретковић-заменик председника
  2. Марија Димитријевић-Милошевић
  3. Мирка Думић
Из реда родитеља ученика
  1. Јелена Поповић
  2. Јасмина Петровић
  3. Данијела Самчовић
Из реда представника локалне самоуправе
  1. Александар Мартинов
  2. Гордана Радивојевић
  3. Данијела Станишић