Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ ШК. 2019/2020.

Први разред Име и презиме родитеља
I-1 Марија Страценски
I-2 Миљан Белоица
I-3 Сузана Левајац
I-4 Јована Јанићијевић
I И Никола Мијаиловић
Други разред  
II-1 Анђела Ђерасимовић
II-2 Јелена Јовановић
II-3 Бојана Вујић
II-4 Биљана Пантић
II- 5 Наташа Пендић
II-1 И Марија Лазаревић
Трећи разред  
III-1 Снежана Милосављевић
III-2 Ненад Петровић
III-3 Иван Павловић
III-4 Јелена Павловић
III И Марко Божовић
Четврти разред  
IV-1 Јелена Шебековић
IV-2 Ивана Стефановић
IV-3 Ана Росић
IV-4 Наташа Томашевић
IV-5 Младен Видановић
IV- 1 И Ивана Кувекаловић
Пети разред  
V-1 Јелена Николић
V-2 Зоран Сретеновић
V-3 Марко Јеремић
V-4 Маја Стевановић
Шести разред  
VI-1 Ненад Јевремовић
VI-2 Далиборка Јовановић
VI-3 Александра Бутуилија Јовановић
VI-4 Бојан Димитријевић
Седми разред  
VII-1 Тања Павловић- Недељковић
VII-2 Мирјана Јевтић
VII-3 Мила Банковић
VII-4 Мирко Миркоски
Осми разред  
VIII-1 Драгана Тесла
VIII-2 Биљана Васиљевић
VIII-3 Гордана Митровић Глишић
VIII-4 Данијела Марковић

2 Poslovnik Savet roditelja 2018