Савет родитеља

Аутор: Марија Димитријевић Милошевић, координатор Тима за сајт школе

Савет родитеља 2023/2024. школска година

Разред и одељење

I-1 Бранко Павловић
I-2 Сара Милосављевић
I-3 Милан Домановић
I-4 Андреа Димитријевић
I-5 Николета Љубисављевић
I-И Александра Лукић


II-1 Милица Крсмановић
II-2 Сузана Аксентијевић
II-3 Невена Дабовић
II-4 Тијана Илић
II-И Горан Мијаиловић

III-1 Милица Анастасов
III-2 Наталија Недељковић
III-3 Сања Балабушић
III-4 Ненад Раденковић
III-5 Љиљана Рајић
III-И Сузана Бубања

IV-1 Марија Миликић
IV-2 Ана Кочовић
IV-3 Зорица Трифуновић
IV-4 Марко Нешковић
IV-1 И Јелена Шмигић

V-1 Милена Николић
V-2 Сања Крстић Обрадовић
V-3 Јована Кузман Аћимовић
V-4 Нина Зорић Филиповић

VI-1 Бојана Вујић
VI-2 Дијана Богдановић
VI-3 Наташа Пендић
VI-4 Драгана Петровић
VI-5 Наташа Алексић

VII-1 Љубина Матовић
VII-2 Александра Стефановић
VII-3 Снежана Милосављевић
VII-4 Ненад Јевремовић

VIII-1 Катарина Прокић
VIII-2 Наташа Живковић
VIII-3 Татјана Николић
VIII-4 Драгана Куч
VIII-5 Ивана Стефановић

САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ ШК. 2019/2020.

Први разред Име и презиме родитеља
I-1 Марија Страценски
I-2 Миљан Белоица
I-3 Сузана Левајац
I-4 Јована Јанићијевић
I И Никола Мијаиловић
Други разред  
II-1 Анђела Ђерасимовић
II-2 Јелена Јовановић
II-3 Бојана Вујић
II-4 Биљана Пантић
II- 5 Наташа Пендић
II-1 И Марија Лазаревић
Трећи разред  
III-1 Снежана Милосављевић
III-2 Ненад Петровић
III-3 Иван Павловић
III-4 Јелена Павловић
III И Марко Божовић
Четврти разред  
IV-1 Јелена Шебековић
IV-2 Ивана Стефановић
IV-3 Ана Росић
IV-4 Наташа Томашевић
IV-5 Младен Видановић
IV- 1 И Ивана Кувекаловић
Пети разред  
V-1 Јелена Николић
V-2 Зоран Сретеновић
V-3 Марко Јеремић
V-4 Маја Стевановић
Шести разред  
VI-1 Ненад Јевремовић
VI-2 Далиборка Јовановић
VI-3 Александра Бутуилија Јовановић
VI-4 Бојан Димитријевић
Седми разред  
VII-1 Тања Павловић- Недељковић
VII-2 Мирјана Јевтић
VII-3 Мила Банковић
VII-4 Мирко Миркоски
Осми разред  
VIII-1 Драгана Тесла
VIII-2 Биљана Васиљевић
VIII-3 Гордана Митровић Глишић
VIII-4 Данијела Марковић

2 Poslovnik Savet roditelja 2018