Запислени у предметној настави

Аутор: Марија Димитријевић Милошевић, координатор Тима за сајт школе

ЧЛАНОВИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 2023/2024

НАСТАВНИЦИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 1. Јелена Савковић
 2. Тамара Миловановић
 3. Јелена Стокрп
 4. Ана Симић Милосављевић
 5. Марија Димитријевић Милошевић
 6. Драгана Мијовић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 1. Ивана Николов
 2. Тијана Мијатовић Радомировић
 3. Анђелија Милошевић

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Марија Чекеревац
 2. Зорица Миле/тић
 3. Љиљана Илић
 4. Тијана Миленковић
 5. Невена Митрић Булатовић

МАТЕМАТИКА

 1. Јасна Танасковић
 2. Зоран Симовић
 3. Стоја Гарабиновић Кривчевић
 4. Јасмина Ђорђевић

ИСТОРИЈА

 1. Марија Караић
 2. Оливера Вуковић
 3. Ивана Сикимић

БИОЛОГИЈА

 1. Верица Павић
 2. Весна Давинић

ХЕМИЈА

 1. Снежана Рајовић
 2. Вера Радивојевић Маринковић
 3. Јадранка Недељковић
 4. Весна Петровић

ФИЗИКА

 1. Игор Танасијевић
 2. Наташа Милинковић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 1. Ивана Милојевић
 2. Драгиша Сретковић
 3. Никола Сарафинов

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. Анђелка Армуш
 2. Иванка Дукић

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 1. Ивана Петровић
 2. Ирена Дашић
 3. Ивана Ђорђевић

ВЕРОНАУКА

 1. Саша Павловић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 1. Александра Тврдишић
 2. Мануела Микићевић Стојковић

ГЕОГРАФИЈА

 1. Јасмина Видосављевић
 2. Мирјана Томашевић

БИБЛИОТЕКА

 1. Јована Тодоровић

Педагог

 1. Оливера Чубровић

Психолог

 1. Катарина Младеновић

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

V/1 Оливера Вуковић, професор историје

V/2 Тамара Миловановић, професор енглеског језика

V/3 Јасна Танасковић, професор математике

V/4 Драгиша Сретковић, професор технике и технологије

VI/1 Зорица Милетић, професор српског језика

VI/2 Марија Димитријевић – Милошевић, професор енглеског језика

VI/3 Марија Караић, професор историје

VI/4 Верица Павић, професор биологије

VII/1 Марија Чекеревац, професор српског језика

VII/2 Стоја Гарабиновић Кривчевић, професор математике

VII/3 Мануела Микићевић – Стојковић, професор музичке културе

VII/4 Ивана Николов, професор немачког језика

VIII/1  Јелена Савковић, професор енглеског језика
VIII/2   Зоран Симовић, професор математике

VIII/3 Тијана Миленковић, професор српског језика

VIII/4  Наташа Милинковић, професор физике