Предметна настава

ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА,ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

 

V/1      Оливера Вуковић,професор историје

V/2      Тамара Миловановић,професор енглеског језика

 

 

 

 

 

 

 

 

V/3      Јасна Танасковић,професор математике

V/4      Драгиша Сретковић,професор технике и технологије

 

VI/1     Зорица Милетић,професор српског језика

VI/2    Марија Димитријевић – Милошевић, професор енглеског језика

VI/3   Марија Караић, професор историје

VI/4     Верица Павић, професор биологије

 

VII/1   Марија Чекеревац,професор српског језика

VII/2   Стоја Гарабиновић Кривчевић, професор математике

VII/3  Мануела Микићевић – Стојковић, професор музичке културе

VII/4   Ивана Николов, професор немачког језика

 

VIII/1  Јелена Савковић, професор енглеског језика

 

 

 

VIII/2   Зоран Симовић, професор математике

 

 

 

 

 

 

VIII/3  Тијана Миленковић, професор српског језика

 

VIII/4  Наташа Милинковић, професор физике