Предметна настава

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

V/1 Оливера Вуковић, професор историје

V/2 Тамара Миловановић, професор енглеског језика

V/3 Јасна Танасковић, професор математике

V/4 Драгиша Сретковић, професор технике и технологије

VI/1 Зорица Милетић, професор српског језика

VI/2 Марија Димитријевић – Милошевић, професор енглеског језика

VI/3 Марија Караић, професор историје

VI/4 Верица Павић, професор биологије

VII/1 Марија Чекеревац, професор српског језика

VII/2 Стоја Гарабиновић Кривчевић, професор математике

VII/3 Мануела Микићевић – Стојковић, професор музичке културе

VII/4 Ивана Николов, професор немачког језика

VIII/1  Јелена Савковић, професор енглеског језика
VIII/2   Зоран Симовић, професор математике

VIII/3 Тијана Миленковић, професор српског језика

VIII/4  Наташа Милинковић, професор физике