Организација рада

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ

 

МАТИЧНА  ШКОЛА:      

I СМЕНА:          I, IV, V и VII разред

II СМЕНА:         II, III, VI, и VIII  разред

Промена смена врши се недељно.

I/1, I/2 и II/1 и II/2 иду стално пре подне због продуженог боравка. Радно време наставника у целодневној настави је од 6.30 до 15.30 часова.

ИЛИЋЕВО:

I СМЕНА:          I, II, III и IV разред

Распоред звоњења у матичној школи

 

ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

8.00-8.45 1. час одмор 5 мин. 14.00-14.45 1.час одмор 5 мин.
8.50-9.35 2. час одмор 20 мин. 14.50-15.35 2.час одмор 20 мин.
9.55-10.40 3. час одмор 5 мин. 15.55-16.40 3.час одмор 5 мин.
10.45-11.30 4. час одмор 5 мин. 16.45-17.30 4.час одмор 5 мин.
11.35-12.20 5. час одмор 5 мин. 17.35-18.20 5.час одмор 5 мин.
12.25-13.10 6. час 18.25-19.10 6.час