Манифестације

Аутор: Невена Митрић Булатовић, наставник Српског језика и књижевности

Школске манифестације обликују идентитет школе и унапређују образовно-васпитне вредности. Оплемењен школски живот, позитивно утиче на постигнућа, мотивацију, продуктивност и задовољство ученика. Одгајати људе који уживају у животу, највреднија је мисија сваке школе. Школске манифестације не окупљају на једном месту само ученике и наставнике, као носиоце ваннаставних активности, већ и родитеље и пријатеље школе у жељи да поделе радосне тренутке са учесницима програма.

У оквиру школе организује се Фестивал науке чији је циљ да кроз интересантне огледе, пројекте и практичне радове ученици испоље своју креативност и љубав према природним наукама. Традиционално се реализују Новогодишњи и Ускршњи вашар којима се код ученика подстиче и негује хуманитарни активизам и предузетништво. Током школске године обележавају се важни датуми низом активности којима се промовишу знање, толеранција, критичко размишљање и позитивне људске вредности. Отворена врата прилика су да се будући прваци и њихови родитељи упознају са радом школе и тим поводом припремају се занимљиве, креативне и едукативне радионице. Служећи се позоришним техникама, Форум театар бави се освешћивањем проблема са којима се суочавају млади и отвора простор за дијалог и тражење конструктивних решења. Културно-уметничким програмима обележавају се Дан Светог Саве и Дан школе. Приредбе су прилика да се издвојимо из свакодневних школских активности, али и облик креативног изражавања и развијања талената код ученика.