Историјат

Крајем XIX века, Крагујевац, град са 10.000 становника био је значајан културни и економски центар Србије, који се постепено ширио према истоку и северу. Постојећа Горња основна школа која је основана 1865. године није имала простора за сву варошку децу.

Године 1887. на десној обали реке Лепенице подигнута је нова школска зграда са шест учионица која је добила име Доња основна школа. Касније, школство чини напоре да унапреди педагошку праксу па у том циљу, Доња основна школа има функцију огледне школе. Од 1952. до 1961. године у овој згради радила је Виша педагошка школа.

У Крагујевцу, дана 16.06.1961. године основана је осморазредна Осма основна школа која у току школске 1961/62. године добија назив Основна школа “ Милутин Тодоровић“. Све до 1978. године радила је у врло скученим просторијама.

Са развојем града, јављају се потребе за новим и квалитетнијим школским простором, тако да је 1978. године изграђена нова школска зграда.

Школску зграду матичне школе чине два спојена објекта: стара зграда (павиљон) са 8 учионица (од чега четири просторије за целодневни боравак деце, једна играоница и једна просторија за предшколску групу), и нова зграда са 11 учионица, мултимедијалним центром са библиотеком, фоно-лабораторијом за учење страних језика, специјализованом учионицом за визуелне уметности, кабинетима за информатику, физику и хемију,  фискултурном салом, наставничком канцеларијом, кацеларијама за директора, помоћника директора, стручне сараднике, секретара, рачуновођу, благајника,  помоћно-техничко особље, радионицу за школског мајстора, салу за културне активности са позорницом, кухињом и трпезаријом. Уз сваку наставну просторију постоји припрема за наставнике у новој школској згради. Створени су сви услови за организовање и реализацију наставе која омогућава квалитетан рад са ученицима усмерен ка  развоју ученичких способности и интересовања и остваривању високих постигнућа ученика.

Од 01.09.1980. године издвојено одељење у Илићеву је припојено Основној школи „Милутин Тодоровић”. Наставу у издвојеном одељењу похађају ученици од првог до четвртог разреда, а почев од петог разреда ученици долазе у матичну школу и за њих је обезбеђен бесплатан превоз. Зграда школе у издвојеном одељењу у Илићеву састоји се од четири учионице, наставничке канцеларије, библиотеке и трпезарије. Објекат је окружен великим двориштем и отвореним спортским теренима за фудбал, кошарку и одбојку.

Учионице су опремљене адекватним намештајем и наставним средствима. Услови за рад издвојеног одељења су добри јер је решено питање воде, канализације, терена за наставу физичког васпитања и других спортских активности .

Oд 22.05.1985. године име школе се проширује и она сада носи назив Основна школа „Милутин и Драгиња Тодоровић”. Данас ова школа спада у ред већих, добро опремљених, и по квалитету рада, угледнијих школа у граду. Наши ученици деценијама освајају бројне награде на свим нивоима такмичења.

Настава и васпитање су основни задаци школе. У раду са ученицима полази се од уважавања ученичких могућности и интересовања, поштовања ученикове личности, развијања одговорности према раду и учењу, усмеравању ученичких потенцијала кроз рад бројних секција, ученичких организација и ваншколских активности.