Администрација

Гордана Марковић,
секретар школе
Нада Срећковић,шеф рачуноводства