Школски календар

На основу Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину објављеног у “ Службеном гласнику РС – Просветни гласник“   Правилником уређује се време остваривања наставног плана и програма, односно број наставних и радних дана у току школске 2017/2018. године и време и трајање  распуста ученика. Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

I  ПОЛУГОДИШТЕ II  ПОЛУГОДИШТЕ
Септембар  21 дан Фебруар 11 дана
Октобар 22 дана Март 22 дана
Новембар 20 дана Април 15 дана
Децембар  21 дан Мај 21 дан
Јануар 17 дана Јун 10 дана
УКУПНО: 101 УКУПНО: 79

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду 31. јануара 2017. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године, а завршава се у четвртак 14. јуна 2018. године, а за ученике осмог разреда у четвртак 31. маја 2018. године. Дани резервисани за полагање завршног испита су 18, 19 и 20. јун.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда реализоваће се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда реализоваће се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у четвртак 9. новембра 2017. године, а завршава се 12 .новембра 2017. године

Зимски распуст почиње у четвртак 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.

Летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 30. августа 2018. године.

Нерадни дани су 1, 2, 3, 4, 5, 8. јануар 2018. године, 15. и 16. фебруар. 2018. године и 1,2. мај 2018. године.

Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају школске године, од првог до седмог разреда, обавиће се на Видовдан, 28. јуна 2018. године, а свечани родитељски састанак ученика осмог разреда организоваће се почетком јуна.

У школи се празнују радно:

– 21. октобар

– Свети Сава – Дан духовности, 27. јануар

– Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату – 22. април 2018. године

– Дан победе – 9. мај 2018. године

– Видовдан, 28. јун 2018. године

– Дан школе обележава се свечаном академијом у мају, јуну месецу 2018. године.

 

У складу са одлуком Владе да усвоји  предлог Државног програма обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије (закључак 05 број:644-1533/2017 од 03.03.2017.) у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ се реализују следећи образовни програми :

1.Образовни програм на првом часу-тематси час уочи празника:

-Дана државности – Сретењу