Стручни тимови

СТРУЧНИ ТИМОВИ И АКТИВИ  УТЕМЕЉЕНИ У ЗАКОНУ – обавезни

Стручни актив за развојно планирање

 1. Оливера Вуковић-координатор
 2. Душанка Ћировић
 3. Марија Димитријевић-Милошевић
 4. Зорица Милетић
 5. Јасна Танасковић
 6. Невена Миловановић
 7. Мануела Микићевић-Стојковић
 8. Весна Петровић
 9. Слађана Максимовић
 10. Светлана Андријанић
 11. Јасмина Ђоковић
 12. Ивана Милошевић
 13. Данијела Самчовић-родитељ
 14. Матија Миливојевић-ученик                                                                                Стручни актив за развој ШП
  1. Снежана Ђорђевић-координатор
  2. Душанка Ћировић
  3. Марија Чекеревац
  4. Верица Павић
  5. Тамара Миловановић
  6. Јасмина Ђорђевић
  7. Драгиша Сретковић
  8. Љубица Николић
  9. Војислав Илић
  10. Светлана Андријанић
  11. Ивана Симовић
  12. Тијана Бајовић

   

  Тим за самовредновање

  1. Весна Анђелић-координатор
  2. Јасмина Видосављевић
  3. Љиљана Илић
  4. Јасна Танасковић
  5. Снежана Рајовић
  6. Јелена Савковић
  7. Зоран Живановић
  8. Мирјана Божовић
  9. Оливера Васић
  10. Наташа Стефановић
  11. Иван Младеновић
  12. Јелена Поповић-родитељ
  13. Ања Арсенијевић-ученик                                                                                      Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
   1. Оливера Чубровић-координатор
   2. Оливера Вуковић
   3. Стоја Гарабиновић-Кривчевић
   4. Љубица Николић
   5. Тијана Миленковић
   6. Драгиша Сретковић
   7. Данијела Димитријевић
   8. Мирјана Божовић
   9. Иван Јовановић
   10. Драган Павловић-директор

    

   Стручни тим за инклузивно образовање

   1. Душанка Ћировић-координатор
   2. Оливера Чубровић
   3. Ивана Николов
   4. Оливера Вуковић
   5. Наташа Милинковић
   6. Зорица Милетић
   7. Светлана Андријанић
   8. Ивана Симовић
   9. Даниела Вранић

    

   Тим за професионалну оријентацију

   1. Невена Миловановић-координатор
   2. Јелена Савковић
   3. Наташа Милинковић
   4. Оливера Чубровић
   5. Одељењске старешине седмог и осмог разреда

    

   Тим за стручно усавршавање наставника

   1. Светлана Андријанић-координатор
   2. Наташа Стефановић
   3. Јасмина Ђоковић
   4. Зоран Живановић
   5. Марија Димитријевић-Милошевић
   6. Јелена Савковић
   7. Јасмина Ђорђевић
   8. Јасмина Видосављевић
   9. Душанка Ћировић

    

   Тим за одржавање сајта школе

   1. Марија Димитријевић-Милошевић-координатор
   2. Зоран Симовић
   3. Тамара Миловановић
   4. Ивана Ђорђевић
   5.  Војислав Илић
   6. Тијана Миленковић
   7. Ана Павловић
   8. Драгана Туцаковић
   9.  Наташа Стефановић                                                                        Тимови и комисије ФОРМИРАНЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ у складу са  Статутом                                                                                                                     Тим за израду Годишњег плана рада школе
    1. Слађана Максимовић-координатор
    2. Наташа Милинковић
    3. Тамара Миловановић
    4. Душанка Ћировић
    5. Војислав Илић

     

    Тим за превентивне активности ради очувања психофизичког здравља деце

    1. Јелена Савковић-координатор
    2. Зоран Симовић
    3. Марија Чекеревац
    4. Верица Павић
    5. Стоја Гарабиновић-Кривчевић
    6. Мирка Думић
    7. Тања Станојковић
    8. Драгана Туцаковић
    9. Милош Павић, вероучитељ

     

    Тим за међународну просветну сарадњу и пројектно планирање

    1. Тамара Миловановић-координатор
    2. Невена Миловановић
    3. Зоран Симовић
    4. Даниела Вранић
    5. Иван Младеновић

     

    Тим за маркетинг школе

    1. Зоран Живановић-координатор
    2. Оливера Вуковић
    3. Војислав Илић
    4. Љиљана Илић
    5. Мирка Думић

     

    Тим за менторски рад

    1. Наташа Милинковић-координатор
    2. Верица Павић
    3. Војислав Илић
    4. Зоран Симовић
    5. Весна Анђелић

     

    Комисија за културну и јавну делатност

    1. Зорица Милетић
    2. Весна Давинић
    3. Весна Анђелић
    4. Тијана Бајовић

     

    Комисија за утврђивање дневног реда родитељских састанака

    1. Слађана Максимовић-координатор
    2. Оливера Чубровић

     

    Комисија за хуманитарне акције

    1. Мирјана Божовић-координатор
    2. Стоја Гарабиновић-Кривчевић