Предметна настава

ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА

 

V/1      Невена Миловановић, професор енглеског језика

V/2      Јасмина Ђорђевић, професор математике

V/3      Верица Павић, професор биологије

V/4      Ивана Николов, професор немачког језика

 

VI/1     Марија Димитријевић – Милошевић, професор енглеског језика

VI/2     Зоран Симовић, професор математике

VI/3     Тијана Миленковић, професор српског језика

VI/4     Наташа Милинковић, професор физике

 

VII/1   Тамара Миловановић, професор енглеског језика

VII/2   Оливера Вуковић, професор историје

VII/3   Снежана Рајовић, професор хемије

VII/4   Драгиша Сретковић, професор техничког и информатичког образовања

VII/5   Јасна Танасковић, професор математике

 

VIII/1  Зорица Милетић, професор српског језика

VIII/2  Стоја Гарабиновић Кривчевић, професор математике

VIII/3  Марија Караић, професор историје

VIII/4  Мануела Микићевић – Стојковић, професор музичке културе

VIII/5  Јелена Савковић, професор енглеског језика