Правилник о оцењивању ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, Sl.gl.RS 34-2019

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, Sl.gl.RS 67-2013